Intentieovereenkomst sociale huurwoningen
Foto moment ondertekening intentieovereenkomst

Dinsdag 28 november is de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Karperhof getekend door Erik van der Velde (directeur bestuurder Woondiensten Aarwoude) en Bas van Dijk (Directeur Jobo Vastgoed). Zij zetten hun handtekeningen voor de uitwerking van de plannen om te komen tot de realisatie van 21 sociale huurwoningen. Dit maakt deel uit van het grotere project Karperhof, waarbij Jobo Vastgoed verantwoordelijk is voor de algehele ontwikkeling.

Een groene woonwijk
Karperhof, dat zijn thuis zal vinden op een gedeelte van het voormalige Nolina-terrein, belooft een groene en duurzame woonomgeving te worden. In samenwerking met diverse partijen is er intensief gewerkt aan een plan waarbij 66 woningen (sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, rijwoningen, seniorenwoningen, 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande woningen) worden toegevoegd aan het pittoreske Woubrugge. Hiervan komen er 21 woningen in eigendom van Woondiensten Aarwoude voor de sociale huur.

Directeur bestuurder Woondiensten Aarwoude, Erik van der Velde: ‘’We zijn blij met het eerste plan om sociale woningen toe te kunnen voegen aan onze portefeuille in Woubrugge. We denken daarbij aan senioren en/of starters.’’

Een bijzonder kenmerk van Karperhof is het groene karakter dat bijdraagt aan de algehele kwaliteit van de leefomgeving. Door een zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte wordt er gestreefd naar de bevordering van sociale contacten. Karperhof belooft daarmee niet alleen een nieuwe thuisbasis te worden voor velen, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Woubrugge.

De naam Karperhof
Waar komt de naam Karperhof vandaan? Het antwoord ligt verscholen in de wateren rondom Nolina en het projectgebied, waar talloze graskarpers hun thuis vinden. De eigenaren van het project waren geïnspireerd door de overvloed aan graskarpers in de omgeving en stelden voor om het project naar deze opvallende bewoners te vernoemen.

Planning
De aankomende maanden zullen de plannen voor de ontwikkeling van het Karperhof-project verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van hoe snel dit proces verloopt zullen er definitieve afspraken met elkaar worden gemaakt. Er wordt naar gestreefd om het project op zijn vroegst medio 2026 op te leveren.

Nieuws

Laatste nieuws over de Karperhof

Inloop informatieavond nieuwboude woubrugge

Inloopavond

Op donderdag 18 april 2024 hebben we een inloopavond georganiseerd voor belangstellende...

Op de hoogte blijven? 

Met uw toestemming houden we u de komende periode op de hoogt van dit project. U ontvangt nieuwsbrieven met de laatste updates.

Huur of koop?
Koopwoning
Huurwoning
Geïnteresseerd als
Toekomstige bewoner
Omwonende