Plan Karperhof
66 woningen in Woubrugge worden toegevoegd in een groene en duurzame omgeving.
Shutterstock 1013513077
Voetbal Woubrugge 1
Welkom bij de Karperhof

Karperhof is erop gericht om de woningvoorraad van  Woubrugge te versterken

Karperhof Woubrugge Nolia Jobo nieuwbouw 06

Dit beeld geeft een sfeerimpressie van de mogelijke opzet van het plan.

Karperhof   nieuwbouw project Woubrugge   Jobo de Bouwers Leiden54

Planvisie en ambitie

Karperhof wordt een groene woonomgeving. Bewoners genieten hier optimaal van dankzij de hof-achtige opzet. Elke woning heeft een prominente gevel, gericht op het groen rondom het plan. Dit geeft Karperhof een alzijdige uitstraling. 

De woningen worden zoveel mogelijk op het zonlicht georiënteerd. Daardoor kunnen de toekomstige bewoners straks optimaal genieten van de zon. Door deze bewuste gekozen oriëntatie zijn wij in staat om energieopwekkende woningen te realiseren. 

Karperhof Woubrugge Nolia Jobo nieuwbouw 03

Over Karperhof

Wonen in een ambitieus, hoogstaand en duurzaam plan.

Karperhof   nieuwbouw project Woubrugge   Jobo de Bouwers Leiden73

Om te voorkomen dat het unieke wonen in Karperhof te veel als gesloten enclave wordt beleefd, waardoor er geen samenhang ontstaat met de rest van de wijk, zijn er diverse inpassingen op stedenbouwkundig niveau verricht. Kijkend naar de plannen van de locatie valt op dat er géén hoogbouw in het plan is opgenomen. Hierbij blijft het project keurig onder de grens van 10 meter bouwhoogte. De diversiteit in woning - typologieën geven daarbij een grote rijkdom en toegevoegde waarde voor de toekomstige bewoners.

Impressie van de
koop- en huurwoningen

De beelden geven een sfeerimpressie van de mogelijke uitstraling van het plan.

Dit beeld geeft een sfeerimpressie van de mogelijke opzet van het plan.

Karperhof locatie Woubrugge Nolia Jobo nieuwbouw 07

Midden in de Randstad

Woubrugge

Tussen 1980 en 2021 heeft de ontwikkeling van de nieuwe wijk zich in noordelijke richting voortgezet. Het kassengebied is daarbij ook flink gegroeid. Onderdeel daarvan is het Nolina terrein, waar het huidige plangebied zich bevindt. Aan de oostzijde van het plangebied liggen de voetbalvelden van vv Woubrugge.

Project

Wonen in Karperhof

Karperhof is erop gericht om de woningvoorraad van Woubrugge te versterken in aantallen, typologie en duurzaamheid. Karperhof voorziet in de gestelde opgave van de gemeente Kaag en Braassem.

Er worden in het plangebied maximaal 66 woningen gerealiseerd, bestaande uit in ieder geval 21 sociale huurwoningen en voorlopig 14 sociale koopwoningen, 9 seniorenwoningen, 14 rijwoningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen.

Een positieve impact

Wij bouwen energieopwekkende woningen. We zien dat als begin van een duurzame toekomst voor Karperhof. De ambitie is om met Karperhof niet enkel in te zetten op duurzame energie, maar ook onze aandacht te richten op het bijdragen aan gezondheid en comfort, op natuurinclusiviteit, circulaire woningen en openbare ruimte. Onze visie gaat uit van het creëren van positieve impact voor mens, milieu én economie. Niet slechts de negatieve voetafdruk reduceren, maar juist een positieve voetafdruk creëren vanuit de overtuiging: ‘Minder slecht is niet goed genoeg’.

Nieuws

Laatste nieuws over de Karperhof

Inloop informatieavond nieuwboude woubrugge

Inloopavond

Op donderdag 18 april 2024 hebben we een inloopavond georganiseerd voor belangstellende...

Karperhof   nieuwbouw project Woubrugge   Jobo de Bouwers Leiden29
66

Totaal aantal woningen
(zes categorieën)

30%

van deze woningen zijn voor de sociale huur

De naam Karperhof

Waar komt de naam Karperhof vandaan? Het antwoord ligt verscholen in de wateren rondom Nolina en het projectgebied, waar talloze graskarpers hun thuis vinden. De eigenaren van het project waren geïnspireerd door de overvloed aan graskarpers in de omgeving en stelden voor om het project naar deze opvallende bewoners te vernoemen.

Is er een parkeerplan?

In de nieuwe wijk wordt zowel geparkeerd in de openbare ruimte als op eigen terrein. In totaal bevinden zich 72 parkeerplaatsen in de openbare ruimte langs de straat. Aan de binnenzijde van de woonblokken zijn nog 47 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan 17 parkeerplaatsen in het zuidelijke hof openbaar toegankelijk zijn. De overige 30 parkeerplaatsen bevinden zich op eigen terrein. Het parkeeraanbod komt uit op 119 parkeerplaatsen, waarmee sprake is van een sluitende parkeerbalans.

Duurzaamheid

Energieopwekkende woningen Wij bouwen een ‘all-electric’, energieopwekkend Karperhof. Concreet; wij realiseren woningen die in zijn eigen energiebehoefte voldoen met een minimale CO2 uitstoot. Door toepassing van hoogwaardige materialen, PV-panelen en slimme installatietechnieken is Karperhof klaar voor de toekomst. Gebruiksgemak en wooncomfort staat bij ons centraal. Deze factoren dragen aanzienlijk bij aan de levenskwaliteit en een gezonde leefomgeving. Met de warmte-terugwinventilatie, vloerverwarming, een individuele luchtwarmtepomp en PV-panelen op het dak in combinatie met een hoogwaardige geïsoleerde schil realiseren wij comfortabele woningen. Uiteraard zijn de BENG 1, 2, 3 en TOjuli eisen in het ontwerp meegenomen.

Wij benaderen Karperhof als grondstoffenbank van de toekomst. Dit betekent concreet dat wij kiezen voor gezonde en veilige materialen, die later hoogwaardig als grondstof opnieuw gebruikt kunnen worden in een biologische- of technologische kringloop.

Overlast sportvelden

Aan de oostzijde van het plangebied zijn de sportvelden van v.v. Woubrugge gelegen. Aan de zuidzijde is de tennisvereniging Woubrugge gelegen waarbij rekening gehouden dient te worden met de geluidscontouren en de verlichting van beide sportverenigingen.

In het kader van haalbaarheid en snelheid voor het proces hebben wij de grens van 30 meter aangehouden voor de locatie.

Datzelfde geldt voor de westzijde, waar een spuitcontour van 25 meter geldt. De gevels van de woningen staan in lijn met deze richtafstand.

Planning

De aankomende maanden zullen de plannen voor de ontwikkeling van het Karperhof-project verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van hoe snel dit proces verloopt zullen er definitieve afspraken met elkaar worden gemaakt.

Meer over Woubrugge

Woubrugge is een dorp in de gemeente Kaag en Braassem. Woubrugge heeft met ruim 3.500 inwoners een gemoedelijk dorpskarakter. Het is een plek waar men elkaar nog begroet op straat.

Woubrugge heeft binnen het dorp alle benodigde voorzieningen, een gezellige dorpskern met winkels, horeca, sportverenigingen, scholen en gezondheidszorg in de buurt. Openbaar vervoer naar de omliggende steden door middel van busstations. Het ligt op ca. 10 km afstand van Leiden en heeft een gunstige ligging ten opzichte van de A4 en hiermee tevens een aantrekkingskracht voor nieuwe inwoners uit de stedelijke omgeving van Leiden, Alphen aan den Rijn en Amsterdam.

Recreatie

Recreëren kan volop in de nabije omgeving. Zo is er bijvoorbeeld natuur- en recreatiegebied 'De Hemmen'. Woubrugge is bekend bij watersporters vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de Wijde Aa, het Braassemermeer en de Westeinder- en Kagerplassen.

Vanuit Woubrugge kunnen er vele moofe fiets- en wandeltochten gemaakt worden. Woubrugge is gelegen aan de Europese wandelroute E 11 (Marskramerpad) en fietsroute Braassemermeerroute. Maar ook het museum van Hemessen over de geschiedenis van onder andere Woubrugge is zeker een bezoekje waard.

Op de hoogte blijven? 

Met uw toestemming houden we u de komende periode op de hoogt van dit project. U ontvangt nieuwsbrieven met de laatste updates.

Huur of koop?
Koopwoning
Huurwoning
Geïnteresseerd als
Toekomstige bewoner
Omwonende

‘De gebruikte afbeeldingen op deze website geven een sfeerimpressie van de mogelijke uitstraling, er kunnen geen rechten ontleend worden aan het geen afgebeeld staat.