Ondertekenen overeenkomst
01 Persbericht   overeenkomst

Op woensdag 20 december 2023 hebben de gemeente Kaag en Braassem en Jobo Vastgoed B.V., in aanwezigheid van de grondeigenaren, de anterieure overeenkomst ondertekend om de mogelijkheid te onderzoeken voor de bouw van nieuwe woningen op een deel van het Nolina-terrein in Woubrugge. In deze overeenkomst leggen de gemeente en de ontwikkelaar afspraken vast met betrekking tot de ontwikkeling van het project, dat de naam 'Karperhof' draagt.

Nieuwbouw woningen waarvan een deel sociale woningbouw
Het plan ‘Karperhof’ bestaat uit 66 nieuwbouwwoningen op een gedeelte van het Nolina-terrein in Woubrugge, waarvan 30% sociale woningbouw, 35% betaalbare woningen en 35% vrije sector woningen. In samenwerking met diverse partijen is er intensief gewerkt aan een plan waarin verschillende woningtypen, zoals sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, rijwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, worden toegevoegd aan het dorp Woubrugge.
In het plan is veel aandacht voor parkeren, groen, water, milieu en ruimtelijke kwaliteit.

“We zijn heel erg blij dat we woningen in verschillende categorieën kunnen realiseren voor Woubrugge” aldus Yvonne Peters, wethouder gemeente Kaag en Braassem.

Bas van Dijk, directeur van Jobo Vastgoed B.V.: "Samen met onze partners gaan wij de komende tijd de uitdaging aan om het plan 'Karperhof' verder uit te werken. Het betreft een ambitieus, hoogstaand en duurzaam plan dat een waardevolle toevoeging zal zijn voor de gemeente Kaag en Braassem en het dorp Woubrugge. Kortom, wij kijken ernaar uit!"

De planning
De komende periode zal worden besteed aan de verdere uitwerking van de plannen. Op dit moment past het plan nog niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat de realisatie mogelijk zal maken, wordt nog dit jaar in procedure gebracht.

Op de hoogte blijven?
In het begin van 2024 zal Jobo Vastgoed B.V. een inloopavond organiseren voor de omwonenden om toe te lichten wat de eerste ideeën van het plan zijn. Op deze avond kunt u ook zelf input geven om het plan te verbeteren.

Nieuws

Laatste nieuws over de Karperhof

Inloop informatieavond nieuwboude woubrugge

Inloopavond

Op donderdag 18 april 2024 hebben we een inloopavond georganiseerd voor belangstellende...

Op de hoogte blijven? 

Met uw toestemming houden we u de komende periode op de hoogt van dit project. U ontvangt nieuwsbrieven met de laatste updates.

Huur of koop?
Koopwoning
Huurwoning
Geïnteresseerd als
Toekomstige bewoner
Omwonende